[1]
Didi-Huberman, G. 2019. Páthos e Práxis (Eisenstein versus Barthes). Revista Vazantes. 3, 2 (dez. 2019), 219–236.